De Uitnodiging – Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste)

De Uitnodiging – Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste)

Het interesseert me niet
wat voor werk je hebt.
Ik wil weten
wat je verlangens zijn
en of je durft te dromen
je harts’ verlangen te ontmoeten

Het interesseert me niet
hoe oud je bent.
Ik wil weten
of je het risico wil nemen
voor gek te staan
voor liefde
voor je dromen
voor het avontuur van levend te zijn
Het interesseert me niet
welke planeten je maan kruisen
Ik wil weten
of je
de kern van je eigen verdriet
hebt aangeraakt
of je bent geopend
door het verraad van het leven
of dat je bent verschrompeld en afgesloten
uit angst voor nog meer pijn

Ik wil weten
of je kunt zijn met pijn
de mijne of de jouwe
zonder proberen die te verbergen,
te verdoezelen
of te verhelpen

Ik wil weten
of je met vreugde kunt zijn
de mijne of de jouwe
of je kunt dansen met wildheid
en je door de extase laten vullen
tot in je vingers en tenen
zonder ons te waarschuwen
voorzichtig te zijn
realistisch te zijn
te denken aan de beperkingen
van mens-zijn

Het interesseert me niet
of het verhaal dat je me vertelt
waar is
Ik wil weten
of je een ander kunt teleurstellen
om eerlijk te zijn naar jezelf.
Of je de beschuldiging van verraad
kunt verdragen
en niet je eigen ziel te verraden.
Of je trouweloos kunt zijn
en daarom betrouwbaar.

Ik wil weten of je Schoonheid kunt zien
zelfs wanneer die niet even mooi is
iedere dag.
En of je je eigen leven kunt verrijken
vanuit diens aanwezigheid.

Ik wil weten
of je met mislukkingen kunt leven,
de mijne of de jouwe
en je nog steeds aan de rand van het meer staat
en roept naar de zilver gloed van de volle maan,
“Ja.”

Het interesseert me niet
te weten waar je woont
of hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je kunt opstaan
na een nacht van verdriet en wanhoop,
vermoeid en gekwetst tot op het bot,
en doen wat gedaan moet worden
om de kinderen te voeden.

Het interesseert me niet
wie je kent
of hoe het gekomen is dat je hier bent.
Ik wil weten of je zult staan
midden in het vuur
met mij
en niet terugdeinst.

Het interesseert me niet
waar of wat of met wie
je hebt gestudeerd.
Ik wil weten
wat jou overeind houdt
van binnenuit
wanneer al het andere wegvalt.

Ik wil weten
of je alleen kunt zijn
met jezelf
en of je werkelijk waardeert
wat je gezelschap houdt
in de lege momenten.

De Uitnodiging – Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste)

The Invitation by Oriah

It doesn’t interest me
what you do for a living.
I want to know
what you ache for
and if you dare to dream
of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me
how old you are.
I want to know
if you will risk
looking like a fool
for love
for your dream
for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me
what planets are
squaring your moon…
I want to know
if you have touched
the centre of your own sorrow
if you have been opened
by life’s betrayals
or have become shrivelled and closed
from fear of further pain.

I want to know
if you can sit with pain
mine or your own
without moving to hide it
or fade it
or fix it.

I want to know
if you can be with joy
mine or your own
if you can dance with wildness
and let the ecstasy fill you
to the tips of your fingers and toes
without cautioning us
to be careful
to be realistic
to remember the limitations
of being human.

It doesn’t interest me
if the story you are telling me
is true.
I want to know
if you can disappoint another
to be true to yourself.
If you can bear
the accusation of betrayal
and not betray your own soul.
If you can be faithless
and therefore trustworthy.

I want to know if you can see Beauty
even when it is not pretty
every day.
And if you can source your own life
from its presence.

I want to know
if you can live with failure
yours and mine
and still stand at the edge of the lake
and shout to the silver of the full moon,
“Yes.”

It doesn’t interest me
to know where you live
or how much money you have.
I want to know if you can get up
after the night of grief and despair
weary and bruised to the bone
and do what needs to be done
to feed the children.

It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.

It doesn’t interest me
where or what or with whom
you have studied.
I want to know
what sustains you
from the inside
when all else falls away.

I want to know
if you can be alone
with yourself
and if you truly like
the company you keep
in the empty moments.

By Oriah Mountain Dreaming,
from the book The Invitation

Eén antwoord op “De Uitnodiging – Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.